TENSHIN-SHODEN-KATORI-SHINTO-RYU

 

08.-09.09.2018
 - 
Ulf Rott (6. Dan Aikikai, 5. Dan TSKSR)
23.-24.09.2017
 - 
Ulf Rott (6. Dan Aikikai, 5. Dan TSKSR)
03.-04.09.2016
 - 
Ulf Rott (6. Dan Aikikai, 5. Dan TSKSR)
19.-20.09.2015
 - 
Ulf Rott (6. Dan Aikikai, 5. Dan TSKSR)
28.-29.07.2015
 - 
Sugino Yukihiro Sensei
13.-14.09.2014
 - 
Ulf Rott (6. Dan Aikikai, 5. Dan TSKSR)
28.-29.09.2013
 - 
Ulf Rott (6. Dan Aikikai, 4. Dan TSKSR)
29.-30.09.2012
 - 
Ulf Rott (6. Dan Aikikai, 5. Dan TSKSR)
10.-11.09.2011
 - 
Ulf Rott (5. Dan Aikikai, 5. Dan TSKSR)
11.-12.09.2010
 - 
Ulf Rott (5. Dan Aikikai, 4. Dan TSKSR)
20.-21.07.2010
 - 
Sugino Yukihiro Sensei
05.-06.09.2009
 - 
Ulf Rott (5. Dan Aikikai, 4. Dan TSKSR)
06.-07.09.2008
 - 
Ulf Rott (5. Dan Aikikai, 4. Dan TSKSR)
15.-16.09.2007
 - 
Ulf Rott (5. Dan Aikikai, 4. Dan TSKSR)
23.-24.09.2006
 - 
Ulf Rott (5. Dan Aikikai, 3. Dan TSKSR)
27.-28.08.2005
 - 
Ulf Rott (5. Dan Aikikai, 3. Dan TSKSR)
18.-19.09.2004
 - 
Ulf Rott (4. Dan Aikikai, 3. Dan TSKSR)

 

SONSTIGE KOBUDO SEMINARE

 

01.-02.06.2013
 - 
Hokushin Itto ryu mit Markus Lösch
06.-07.04.2013
 - 
Moto-ha yoshin ryu + Mugai shinden mugai ryu mit Tim Weigel
04.-05.02.2012
 - 
Moto-ha yoshin ryu + Mugai shinden mugai ryu mit Tim Weigel
20.-21.08.2011
 - 
BUJUTSU-Seminar mit Stephan Yamamoto
28.06.2011
 - 
Moto-ha yôshin ryû Lehrgang mit Yasumoto Akiyoshi Sensei
26.-27.02.2011
 - 
Moto-ha yôshin ryû Jûjutsu und Kanshin ryû Iaijutsu mit Tim Weigel
18.-19.12.2010
 - 
Niten-Ichi-Ryu-Lehrgang mit Chris de Jongh
20.-21.02.2010
 - 
Moto-ha yoshin ryu + Mugai ryu mit Tim Weigel
14.-15.02.2009
 - 
Meifu-Shinkage-Ryu Seminar mit Daniel Esteban

 

 


© Aikido-Zen e.V. Bremen, Grundstraße 10, D-28203 Bremen, T. +49 176 41278041, info@aikido-zen-bremen.de